Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywno¶ciowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowo¶ci Rolnej

ul. ¦więtokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  


© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk