Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniu 14 grudnia 2017 roku w Końskowoli odbyły się warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Referat wygłosił:

Bębenista A., Wykorzystywanie w doradztwie rolniczym wyników badań systemu AGROKOSZTY.


© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk