Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniu 30 listopada 2017 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się szkolenie doradców Łódzkiego Ośrodka Doradztwa zorganizowane przez Ośrodek Doradztwa w Piotrkowie Trybunalskim.

Referaty wygłosili:

Skarżyńska A., Produkcja żywca wołowego w UE oraz jej opłacalność w Polsce.

Abramczuk Ł., Wyniki gospodarstw mlecznych w Polsce na tle wybranych krajów UE.


© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk