Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniach 19-20 października 2017 r. w Suwałkach odbyły się warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Referat wygłosiła:

Czułowska M., Od zbierania danych do upowszechniania wyników – czyli o funkcjonowaniu systemu AGROKOSZTY oraz możliwościach wykorzystania wyników badań.


© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk