Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniach od 26 do 29 września 2017 r. w Wiśle odbyły się 15. krajowe warsztaty organizacyjno-szkoleniowe Polskiego FADN oraz zadania badawczego „Analiza zmian opłacalności produkcji wybranych produktów rolniczych” Programu Wieloletniego 2015-2019. W warsztatach udział wzięli eksperci zewnętrzni zaangażowani w badania produktów rolniczych, jakie prowadzone są w systemie AGROKOSZTY. Podczas obrad poruszono sprawy organizacyjne i metodyczne, a także zaprezentowano wybrane zagadnienia prowadzonych prac badawczych.

Referaty wygłosili:

Abramczuk Ł., Metodyczne przesłanki oceny jakości danych o produktach rolniczych gromadzonych  w 2016 roku.

Augustyńska I., Opłacalność produkcji żywca wieprzowego w regionie Mazowsze i Podlasie w latach 2014-2016.

Czułowska M., Produkcja kukurydzy w Unii Europejskiej  oraz opłacalność jej uprawy w Polsce.

Skarżyńska A., Produkcja wołowiny w Unii Europejskiej i czynniki determinujące jej opłacalność w Polsce.

Żekało M., Organizacja badań w systemie AGROKOSZTY w latach 2017-2018 oraz zasady rozliczania kosztów prowadzonych badań.


© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk