Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Artykuł

mgr inż. M. Żekało, The economic performance of organic dairy farms in Poland in 2014, Journal of International Scientific Publications, Agriculture & Food, Volume 5, 2017, pp. 113-121. - pełen tekst artykułu dostępny tutaj

© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk