Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniach 20-24 czerwca 2017 roku dr inż. Aldona Skarżyńska, mgr inż. Marcin Żekało i mgr Łukasz Abramczuk wzięli udział w 5-tej międzynarodowej konferencji naukowej pt.: "Agriculture & Food", która odbyła się w Elenite w Bulgarii. Konferencja została zorganizowana przez Bulgarian Academy of Sciences, Union of Scientists in Bulgaria, Science & Education Foundation - Bulgaria, Institute of Field and Vegetable Crops - Serbia oraz Kazakh National Agrarian University.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytutów i ośrodków naukowych z całego świata, m.in z Latvia University of Agriculture, Corvinus University of Budapest, Polytechnic Institute of Viseu and CI&DETS - Portugal, Federal State Budget Institution of Science Institute of Agrarian Problems of the Russian Academy of Science, Pegasus International College - Vietnam i wielu innych.

Obrady miały charakter posiedzeń plenarnych, podczas których referaty m.in. wygłosili:

mgr Łukasz Abramczuk - "Analysis of the results of dairy farms of the largest milk producers in the european union" - pełen tekst artykułu dostępny tutaj
mgr inż. Marcin Żekało - "The economic performance of organic dairy farms in Poland in 2014" - pełen tekst artykułu dostępny tutaj© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk