Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

A. Skarżyńska. Efektywność techniczna, ekonomiczna i środowiskowa produkcji wybranych produktów roślinnych w regionach rolniczych Polski (Technical, economic and environmental efficeincy of production of selected plant products in the agricultural Polish regions), [w:] Zagadnienia ekonomiki rolnej, nr 1/2017, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa 2017.

© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk