Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

A. Skarżyńska, K. Jabłoński. Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2015 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2016.
© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk