Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Artykuł

Ł. Abramczuk, M. Czułowska, K. Jabłoński, A. Skarżyńska, M. Żekało. Gross margin from selected agricultural products - regional approach, [in:] Agricultural company and agricultural holding towards climate and agricultural policy changes [2] (editor: prof. dr hab. W. Józwiak). Multi-Annual Programme 2015-2019, No 28.1, IAFE-NRI, Warsaw 2016.

© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk