Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Publikacja

Ł. Abramczuk, M. Czułowska, K. Jabłoński, A. Skarżyńska, M. Żekało. Regionalne zróżnicowanie opłacalności produkcji wybranych produktów rolniczych w 2015 roku, [w:] Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej [2] (redakcja: prof. dr hab. W. Józwiak). Program Wieloletni 2015-2019, nr 28, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2016.

© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk