Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniu 6 grudnia 2016 roku w Bratoszewicach odbyło się szkolenie mające na celu podsumowanie rachunkowości rolnej w roku 2016, omówienie planów na rok 2017 oraz ocenę pracy doradców i omówienie błędów w prowadzeniu książek rachunkowych. Szkolenie zorganizowane było przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Uczestnikami szkolenia byli dr Aldona Skarżyńska oraz mgr Łukasz Abramczuk, którzy wygłosili referaty nt. „Ceny i produkcja mleka w UE oraz opłacalność produkcji mleka w Polsce –  jak było i jak może być?” oraz "Żywienie krów a wydajność mleczna i wyniki ekonomiczne produkcji mleka w regionach rolniczych Polski".© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk