Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

A. Skarżyńska, K. Jabłoński. Milk prices in the European Union by 2025 and projection of the profitability of milk production in Poland in 2020. AGROFOR International Journal, Vol 1, No 3, 2016, ISSN 2490-3442.

© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk