Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniu 30 listopada 2016 r. w Siedlcach odbyła się konferencja pt. „Rachunkowość w gospodarstwie rolnym” zorganizowana przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce. W spotkaniu udział wzięli rolnicy zainteresowani tematyką rachunkowości rolnej. Podczas konferencji poruszono m.in. sprawy organizacyjne i metodyczne w systemie AGROKOSZTY, a także zaprezentowano wybrane zagadnienia prowadzonych prac badawczych.

Referaty wygłosili:

  1. Mgr inż. Marcin Żekało - Badania w systemie AGROKOSZTY oraz wykorzystanie ich wyników w praktyce.
  2. Mgr inż. Marcin Żekało - „Produkcja, koszty i dochody zwierzęcych produktów rolniczych – działalność krowy mleczne”.
  3. Mgr Łukasz Abramczuk - Produkcja, koszty i dochody wybranych roślinnych produktów rolniczych".
     


© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk