Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniach 21-22 listopada 2016 roku w Marózie odbyła się Konferencja pt. „Podsumowanie rachunkowości rolnej Polski FADN w województwie warmińsko-mazurskim za 2016 rok”, zorganizowana przez Biuro Rachunkowe nr 990 przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Uczestnikiem konferencji był mgr Łukasz Abramczuk. Podczas konferencji wygłoszono referat pt. „Opłacalność wybranych produktów rolniczych w latach 2015-2016”.© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk