Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Artykuł

M. Żekało. The organic milk production in Poland – economic aspects and prospects of further development. Book of Proceedings, VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, ISBN 978-99976-632-7-6.

© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk