Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniach 6-9 października 2016 roku dr inż. Aldona Skarżyńska, mgr inż. Marcin Żekało i mgr Konrad Jabłoński wzięli udział w VII międzynarodowej konferencji naukowej Agrosym 2016, która odbyła się w Jahorinie w Bośni i Hercegowinie. Na konferencję przesłano 1203 abstrakty z prowadzonych badań, prowadzonych w instytucjach i ośrodkach naukowych 78 krajów.

Konferencja stanowiła platformę dla wspólnej dyskusji naukowej na temat rolnictwa, żywności, rozwoju obszarów wiejskich, ochrony środowiska i leśnictwa. Jednym z celów konferencji było wzmocnienie istniejących oraz tworzenie nowych sieci naukowych, a także wspieranie dialogu między uczelniami i innymi ośrodkami naukowymi, instytucjami publicznymi i sektorem prywatnym oraz innymi jednostkami na temat aktualnych trendów globalnych i regionalnych w sektorze rolno-spożywczym.

Obrady miały charakter posiedzeń plenarnych oraz posiedzeń w grupach roboczych wyodrębnionych pod względem następującej tematyki:
- Plant production,
- Plant protection and food safety,
- Organic agriculture, - Environment protection and natural resources management,
- Animal husbandry,
- Rural development and agro-economy,
- Forestry and agro-forestry.

Podczas obrad referaty m.in. wygłosili:

  • mgr Konrad Jabłoński - Milk prices in the European Union by 2025 and the projection of the profitability of milk production in Poland in 2020
  • mgr inż. Marcin Żekało - The organic milk production in Poland – economic aspects and prospects of development

 © Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk