Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

M. Żekało. The organic milk production in Poland – economic aspects and prospects of further development, VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”. Jahorina (Bosnia and Herzegovina), 6-9.10.2016. Book of Abstracts Published by University of East Sarajewo, ISBN 978-99976-632-6-9.

© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk