Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Artykuł

A. Skarżyńska, K. Jabłoński. Milk prices in the European Union by 2025 and projection of the profitability of milk production in Poland in 2020, VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”. Jahorina (Bosnia and Herzegovina), 6-9.10.2016. Book of Abstracts Published by University of East Sarajewo, ISBN 978-99976-632-6-9.

© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk