Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Artykuł

I. Augustyńska-Grzymek, J. Pawłowska-Tyszko. Obciążenia finansowe dochodów gospodarstw słabych ekonomicznie w latach 2010-2012 w regionach rolniczych FADN. Studia i Prace WNEiZ US, nr 45/2 2016, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2450-7733, Szczecin 2016.

© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk