Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Publikacja

Ł. Abramczuk, M. Czułowska, K. Jabłoński, M. Żekało (redakcja M. Żekało) Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2014-2015 (wyniki rachunku symulacyjnego). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2016.© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk