Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniach od 21 do 23 września 2016 r. w Jachrance odbyły się 14 krajowe warsztaty organizacyjno-szkoleniowe Polskiego FADN oraz zadania badawczego „Analiza zmian opłacalności produkcji wybranych produktów rolniczych” Programu Wieloletniego 2015-2019. W warsztatach udział wzięli eksperci zewnętrzni zaangażowani w badania produktów rolniczych, jakie prowadzone są w systemie AGROKOSZTY. Podczas obrad poruszono sprawy organizacyjne i metodyczne, a także zaprezentowano wybrane zagadnienia prowadzonych prac badawczych.

Referaty wygłosili:

  1. Mgr inż. Marcin Żekało – „Ocena jakości danych gromadzonych w systemie AGROKOSZTY w 2015 roku oraz organizacja badań w 2016 i 2017 roku”.

  2. Mgr Łukasz Abramczuk – „Regionalne różnice w żywieniu krów a poziom nadwyżki bezpośredniej z produkcji mleka”.

  3. Dr Aldona Skarżyńska – „Ceny mleka w UE oraz wyniki ekonomiczne produkcji mleka w Polsce w latach 2014-2015 – ujęcie regionalne”.

  4. Mgr Konrad Jabłoński – „Opłacalność produkcji mleka w Polsce w perspektywie 2020 roku”.

 © Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk