Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Artykuł

A.Skarżyńska, K. Jabłoński. Zastosowanie modeli trendu do projekcji opłacalności produkcji mleka w perspektywie średnioterminowej. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, tom XVII, nr 1, Wydawnictwo SGGW, ISSN 2082-792X, Warszawa 2016.

© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk