Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Artykuł

M. Czułowska, Ł. Abramczuk. Wyniki produkcyjne i ekonomiczne w chowie krów mlecznych w ujęciu regionalnym. Roczniki Naukowe SERiA, t. XVIII, zeszyt 2, Warszawa – Poznań – Biała Podlaska 2016.

© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk