Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniach 7-9 września 2016 roku w Białej Podlaskiej odbył się XXIII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, nt. „Biogospodarka w rozwoju wsi i agrobiznesu”. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy współpracy Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Uczestnikami konferencji byli mgr Łukasz Abramczuk oraz mgr Magdalena Czułowska. Podczas kongresu został wygłoszony referat pt. “Wyniki produkcyjne i ekonomiczne w chowie krów mlecznych w ujęciu regionalnym”. Celem przygotowanego na kongres artykułu oraz referatu była analiza i ocena wyników produkcyjnych, kosztów i opłacalności produkcji mleka w ujęciu regionalnym.© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk