Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Artykuł

I. Augustyńska-Grzymek, J. Pawłowska-Tyszko. Dochody rodzin ze słabych ekonomicznie gospodarstw rolnych w regionie Wielkopolska i Śląsk. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, nr 3.2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ISSN 2300-0902, Kraków 2015.

© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk