Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniach 8-10 czerwca 2016 roku w Wiśle odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Statystyka na usługach Gospodarki Żywnościowej III”. Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Statystyki i Ekonometrii, Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugo Kołłataja z okazji jubileuszu 60-lecia Katedry Statystyki i Ekonometrii. Uczestnikami konferencji byli dr Aldona Skarżyńska oraz mgr Konrad Jabłoński. Na konferencję przygotowano artykuł pt. „Zastosowanie modeli trendu do projekcji opłacalności produkcji mleka w perspektywie średnioterminowej”, który został wygłoszony podczas obrad w formie referatu przez mgr Konrada Jabłońskiego. Tematyka referatów prezentowanych podczas obrad obejmowała szereg interesujących zagadnień, m.in. produktywność pracy i ziemi, specjalizacja produkcji, dochody w rolnictwie, upadłość przedsiębiorstw, podatek rolny, rozwój zrównoważony i wiele innych.© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk