Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Publikacja

A. Skarżyńska. Rachunek kosztów działań w badaniach produktów rolniczych. Studia i Monografie nr 165, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2016.

© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk