Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Publikacja

Ł. Abramczuk, I. Augustyńska-Grzymek, M. Czułowska, K. Jabłoński, A. Skarżyńska, M. Żekało. Gross margin from selected agricultural products in 2014 – regional approach, [in:] Polish agricultural holdings towards climate change and agricultural policy – baseline analysis (edited by: prof. dr hab. W. Józwiak). Multi-Annual Programme, nr 21.1, IERiGŻ-PIB, Warsaw 2015.

© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk