Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Artykuł

A. Skarżyńska, I. Augustyńska-Grzymek, K. Jabłoński. Equipment and effectiveness of the use of fixed assets in economically weak and strong farms in selected countries of Central and Eastern Europe. Challenges of Europe: Growth, Competitiveness and Inequality, Split 2015, ISSN 1849-2541.

© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk