Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Artykuł

M. Żekało, I. Augustyńska-Grzymek, M. Czułowska, A. Skarżyńska, A. Stalgiene. The view of dairy sector and the economic situation of milk producers in Poland and in Lithuania after accession to the UE. Challenges of Europe: Growth, Competitiveness and Inequality, Split 2015, ISSN 1849-2541.

© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk