Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Artykuł

A. Skarżyńska, Ł. Abramczuk, K. Jabłoński. Impact of growing costs on the profitability of crop production in Poland in the mid-term perspective. Journal of Central European Agriculture, Vol 17, No 1, Zagreb 2016, ISSN 1322-9049.

© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk