Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniach 27-28 listopada 2015 roku w Toruniu odbyła się Konferencja poświęcona ocenie sytuacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zorganizowana przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą. Uczestnikami konferencji byli dr inż. Aldona Skarżyńska oraz mgr Konrad Jabłoński, którzy podczas obrad wygłosili następujące referaty:

  1. Mgr Konrad Jabłoński – „Opłacalność produkcji wybranych produktów rolniczych w 2015 roku na tle roku 2014 – wyniki szacunkowe”.

  2. Dr inż. Aldona Skarżyńska – „Opłacalność uprawy zbóż, rzepaku i buraków cukrowych – przewidywane zmiany w perspektywie kilku najbliższych lat”.© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk