Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniach 23-25 listopada 2015 roku w Jachrance k/Warszawy odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Ekonomia versus środowisko - konkurencyjność czy komplementarność”. Konferencję zorganizował Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie. W konferencji uczestniczyli pracownicy Instytutu oraz goście z kraju i zagranicy. Podczas obrad zaprezentowano szereg zagadnień, które m.in. były przedmiotem badań prowadzonych w IERiGŻ-PIB w ramach realizowanego Programu Wieloletniego. W konferencji wzięli udział dr Aldona Skarżyńska i mgr Łukasz Abramczuk.© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk