Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniach od 20 do 23 października 2015 r. w Kazimierzu Dolnym odbyły się 13 krajowe warsztaty organizacyjno-szkoleniowe Polskiego FADN oraz zadania badawczego „Analiza zmian opłacalności produkcji wybranych produktów rolniczych” Programu Wieloletniego 2015-2019. W warsztatach udział wzięli eksperci zewnętrzni zaangażowani w badania produktów rolniczych, jakie prowadzone są w systemie AGROKOSZTY. Podczas obrad poruszono sprawy organizacyjne i metodyczne, a także zaprezentowano wybrane zagadnienia prowadzonych prac badawczych.

Referaty wygłosili:

  1. Mgr Konrad Jabłoński – „Metodyczne przesłanki oceny jakości danych w kontekście zróżnicowania wyników badanych produktów rolniczych”.

  2. Mgr inż. Marcin Żekało – „Wybrane aspekty badań produktów rolniczych w systemie AGROKOSZTY – od zbierania danych do upowszechniania wyników”.

  3. Dr Aldona Skarżyńska – „Projekcja opłacalności wybranych produktów rolniczych w perspektywie 2020 roku”.

  4. Mgr Łukasz Abramczuk – „Analiza porównawcza wyników uprawy pszenicy ozimej i rzepaku ozimego w gospodarstwach uprawiających jednocześnie obie działalności”.

  5. Mgr inż. Marcin Żekało – „Regionalne zróżnicowanie efektów produkcyjnych i ekonomicznych w wyspecjalizowanych gospodarstwach mlecznych”.

 © Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk