Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniach 2-4 września 2015 roku w Karpaczu odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Problemy Ekonomii, Polityki Ekonomicznej i Finansów Publicznych”, zorganizowana przez Katedrę Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uczestnikami konferencji byli mgr inż. Marcin Żekało oraz mgr Magdalena Czułowska. Na konferencję przygotowano artykuł pt. „ Regionalne zróżnicowanie efektów produkcyjnych i ekonomicznych w wyspecjalizowanych gospodarstwach mlecznych”, który zostanie opublikowany w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Tematyka referatów prezentowanych podczas obrad obejmowała szereg interesujących zagadnień, m.in. rynek pracy i bezrobocie w Polsce, kompetencje społeczne studentów, polityka fiskalna i monetarna, społeczna odpowiedzialność biznesu.© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk