Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniu 25 czerwca 2015 roku w Krakowie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Alternatywne Źródła Dochodów w Drobnych Gospodarstwach Rolnych Unii Europejskiej”. Organizatorem konferencji był m.in. Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie – Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Oddział w Krakowie oraz Województwo Małopolskie.

Obrady odbywały się podczas sesji plenarnej oraz w dwóch równoległych sesjach grup roboczych:

  • Przedsiębiorczość rolnicza,
  • Przedsiębiorczość pozarolnicza.

Tematyka referatów prezentowanych podczas obrad dotyczyła głównie indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce i na świecie, które w zależności od kryteriów, przyjętych przez autorów referatów, nazywano drobnymi, małymi, rodzinnymi, słabymi ekonomicznie itd. Sporo uwagi poświęcono również tematyce funkcjonowania grup producenckich oraz nowym rozporządzeniom dotyczącym sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw rolnych.

W konferencji wzięły udział mgr inż. Irena Augustyńska-Grzymek i dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko, które podczas obrad Sesji „Przedsiębiorczość rolnicza”, zaprezentowały referat pt.: „Dochody rodzin ze słabych ekonomicznie gospodarstw rolnych regionu Wielkopolska i Śląsk”.© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk