Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniach 27-29 maja 2015 roku dr inż. Aldona Skarżyńska, mgr inż. Irena Augustyńska-Grzymek, mgr inż. Marcin Żekało i mgr Konrad Jabłoński wzięli udział w 11-tej międzynarodowej konferencji naukowej pt.: Challenges of Europe: Growth, copetitiveness and inequality, która odbyła się w mieście Hvar w Chorwacji. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Splicie.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytutów i ośrodków naukowych z całego świata, m.in z Columbia University, VU University Amsterdam, University of Split, Bucharest University of Economic Studies, Swansea University, Hebrew University of Jerusalem, University of Economics in Bratislava, Goethe University Frankfurt, University of Alicante, Osaka University of Economics i wielu innych. W gronie zaproszonych gości znalazł się między innymi zdobywca nagrody nobla w dziedzinie ekonomi prof. Joseph E. Stiglitz, który wygłosił referat pt.: The Euro, the European Crisis and Inequality.

Celem konferencji było określenie roli ekonomii w obliczu trwającego światowego kryzysu gospodarczego. Wyrazem powszechnej opinii uczestników konferencji było stwierdzenie, że w celu osiągnięcia wzrostu gospodarczego przez poszczególne kraje oraz zapewnienia wzrostu dobrobytu ich mieszkańców w przyszłości, niezbędne będą reformy ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności. Podczas obrad szczególną uwagę zwracano na temat nierówności (społecznej, gospodarczej), która jest zjawiskiem bardzo złożonym. Nierówność jest bowiem ważnym problemem do pokonania, jako bariera hamująca lokalną, krajową i globalną ekonomię.

Obrady miały charakter posiedzeń plenarnych oraz posiedzeń w grupach roboczych wyodrębnionych pod względem następującej tematyki:
- Agriculture and fisheries
- Business competitiveness
- Cities and regions
- Entrepreneurship
- Entrepreneurship and tourism
- Finance banking and accounting
- Gender inequality
- Growth and development
- Industrial and competitiveness policy
- Inequality and social challenges
- Infrastucture and transport
- Institutions
- Local government and public administration
- Macroeconomic stability
- Management

Podczas obrad grupy roboczej - Agriculture and fisheries - referaty m.in. wygłosili:

  • dr inż. Aldona Skarżyńska - Equipment and effectiveness of the use of fixed assets in economically weak and strong farms in selected countries of Central and Eastern Europe
  • mgr inż. Marcin Żekało - The view of dairy sector and the economic situation of milk producers in Poland and in Lithuania after accession to the EU

 © Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk