Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniach 26-28 listopada 2014 roku w Józefowie k/Warszawy odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. „WPR a konkurencyjność polskiego i europejskiego sektora żywnościowego”. Konferencję zorganizował Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie. W konferencji uczestniczyli pracownicy Instytutu oraz goście z kraju i zagranicy. Podczas obrad zaprezentowano szereg zagadnień, które m.in. były przedmiotem badań prowadzonych w IERiGŻ-PIB w ramach realizowanego Programu Wieloletniego. W konferencji wzięli udział mgr Konrad Jabłoński i dr Aldona Skarżyńska, która wygłosiła referat nt. „Czynniki determinujące opłacalność produkcji wybranych produktów rolniczych w perspektywie średnioterminowej”.© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk