Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniach 23-24 października w Ostródzie odbyła się konferencja z okazji 10-lecia Polskiego FADN połączona z warsztatami szkoleniowymi nt. „Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym - krokiem do sukcesu”. W konferencji wziął udział mgr Konrad Jabłoński, który podczas obrad wygłosił referat nt. „Wyniki badań produktów rolniczych w systemie AGROKOSZTY – wybrane zagadnienia”.© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk