Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniu 26 września 2014 roku w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Rolnictwo rodzinne w XXI wieku: różnorodna rzeczywistość”, zorganizowana przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa – PAN w Warszawie oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Tematyka referatów prezentowanych podczas obrad dotyczyła gospodarstw rodzinnych w Polsce i na świecie. Dużo uwagi poświęcono kwestii ich bardzo różnorodnego definiowania, często w zależności od celu przeprowadzanych badań. Rozpatrywano także zagadnienia dotyczące funkcjonowania tych gospodarstw zarówno w minionych stuleciach, jak i chwili obecnej oraz prawdopodobne scenariusze ich przemian w przyszłości. W konferencji wzięła udział dr inż. Aldona Skarżyńska i mgr inż. Irena Augustyńska-Grzymek.© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk