Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniach od 15 do 18 września 2014 r. w Paprotni odbyły się warsztaty organizacyjno-szkoleniowe z udziałem ekspertów zewnętrznych zaangażowanych w badania produktów rolniczych, jakie prowadzone są w systemie AGROKOSZTY. Podczas warsztatów poruszono sprawy organizacyjne i metodyczne, a także zaprezentowano wybrane zagadnienia prowadzonych prac badawczych.

Referaty wygłosili:

  1. Mgr Konrad Jabłoński – „Weryfikacja poprawności danych gromadzonych w systemie AGROKOSZTY w 2013 roku”.

  2. Mgr inż. Marcin Żekało – „Badania produktów rolniczych w ramach systemu AGROKOSZTY w 2014 roku”.

  3. Mgr Łukasz Abramczuk – „Wpływ kosztów uprawy i wyników produkcyjnych na opłacalność zbóż i rzepaku”.

  4. Mgr Magdalena Czułowska – „Wyniki produkcji mleka w gospodarstwach zakwalifikowanych do typu rolniczego krowy mleczne i typu mieszane”.

 © Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk