Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniach 3-5 września 2014 roku w Karpaczu odbyła się konferencja naukowa nt. „Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych”, zorganizowana przez Katedrę Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W konferencji wzięli udział mgr Łukasz Abramczuk, mgr inż. Irena Augustyńska-Grzymek, mgr Magdalena Czułowska, mgr Konrad Jabłoński i mgr inż. Marcin Żekało. Na konferencję przygotowano artykuły, które zostaną opublikowane w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Tematyka referatów prezentowanych podczas obrad obejmowała szereg interesujących zagadnień, m.in. uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce (wykorzystanie środków z Unii Europejskiej), polityka fiskalna, konkurencyjność polskiej gospodarki, bezrobocie i kapitał ludzki w Unii Europejskiej.© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk