Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniach 14-15 lipca 2014 roku mgr inż. Marcin Żekało uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej 7th Annual International Symposium on Agriculture, zorganizowanej przez Athens Institute for Education and Research Sciences Research (ATINER). Konferencja odbyła się w Atenach (Grecja).

Tematyka konferencji dotyczyła bardzo różnorodnych zagadnień z zakresu rolnictwa, m.in. dotyczyła biologicznych, technologicznych, organizacyjnych, zdrowotnych i ekonomicznych aspektów rolniczej produkcji, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej. W konferencji wzięło udział prawie 80 uczestników, przedstawicieli instytutów i ośrodków naukowych z całego świata, m.in Washington State University (USA), Chung Shan Medical University (Tajwan), Autonomy University of Metropolitan (Meksyk), University of Maribor (Słowenia), University of Venda (Południowa Afryka), South Africa National University of Costa Rica (Kostaryka), Akdeniz University (Turcja), Federal University of Bahia (Brazylia), Autonomous University of Yucatan (Meksyk), Institute of Plant Physiology and Genetics (Bułgaria), University of Western Sydney (Australia), Cadi Ayyad University (Maroko), Technische University Munchen (Niemcy).

Obrady miały charakter grup roboczych wyodrębnionych pod względem tematyki:
Sesja I Food Production and the Environment
Sesja II Biotic and Abiotic Stresses and Plant Performance
Sesja III Food Production and the Environment
Sesja IV Food, Society, Sustainability and Climate Change
Sesja V Biofuel, Biocontrol, Technology and Energy
Sesja VI Animal and Dairy Production and Wildlife Ecology
Sesja VII Agriculture, Ecosystems and Plant Insects
Sesja VIII Global Environmental and Anthropogenic Challenges to Agro and Natural Ecosystems
Sesja IX Nutrition and Food Economics
Sesja X Biotic and Abiotic Stresses and Plant Performance
Sesja XI Animal and Dairy Production and Wildlife Ecology
Sesja XII Food Production and the Environment
Sesja XIII Food, Society, Sustainability and Climate Change
Sesja XIV Plants and Soil
Sesja XV Biofuel, Biocontrol, Technology and Energy

Podczas sesji IX dotyczącej ekonomicznych aspektów produkcji rolniczej mgr inż. Marcin Żekało zaprezentował referat pt. Economic Aspects of Milk Production in Organic and Conventional Specialized Dairy Farms in Poland (Aspekty ekonomiczne produkcji mleka w ekologicznych i konwencjonalnych wyspecjalizowanych gospodarstwach mlecznych)© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk