Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

 

W dniach 5-7 czerwca 2014 roku dr inż. Aldona Skarżyńska, mgr inż. Irena Augustyńska-Grzymek i mgr Łukasz Abramczuk uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej Agriculture for Life, Life for Agriculture, która odbyła się na University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest w Rumunii.

W konferencji uczestniczyli naukowcy z Europy, ale także z Afryki, Australii. Poza wystąpieniami plenarnymi obrady toczyły się niezależnie w 7 sekcjach:
Sekcja 1. Agronomy
Sekcja 2. Horticulture
Sekcja 3. Animal Science
Sekcja 4. Veterinary Medicine
Sekcja 5. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering
Sekcja 6. Biotechnology
Sekcja 7. Management and Engineering in Rural Areas

Podczas obrad sekcji 7: Management and Engineering in Rural Areas, dr inż. Aldona Skarżyńska wygłosiła referat pt. The use of capital and condition of economically weak farms in the selected Central and Eastern European countries Przedstawiciele z Instytutu wzięli aktywny udział w toczącej się dyskusji.

Konferencja była platformą dla wymiany idei, wizji i różnych koncepcji między przedstawicielami nauk społecznych i przyrodniczych. W obliczu aktualnych wyzwań tematyka obrad zorientowana była w kierunku zintegrowanego podejścia do realiów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Udział wielu uczonych z całego świata dowodzi, że rolnictwo w zurbanizowanym społeczeństwie jest przedmiotem globalnego zainteresowania. Bardzo ważnym zagadnieniem jest poprawa warunków życia ludzi, jest to możliwe m.in. poprzez wdrażanie osiągnięć nauki w celu rozwiązywania problemów dotyczących rolnictwa i środowiska.© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk