Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Raporty dla działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej

    W sierpniu br. - za pośrednictwem osób zaangażowanych w badania - zostały dostarczone rolnikom porównawcze raporty kosztów i dochodów dla działalności produkcji roślinnej, a w październiku br. - dla działalności produkcji zwierzęcej badanych w ramach systemu AGROKOSZTY w 2005 roku. Zakres gromadzonych przez nas danych jest bardzo szczegółowy i umożliwia wyliczenie jednostkowych kosztów wytwarzania poszczególnych produktów roślinnych lub zwierzęcych oraz pierwszej kategorii dochodowej, jaką jest nadwyżka bezpośrednia.

    Rachunki kosztów jednostkowych pozwalają na śledzenie zmian w relacjach poszczególnych składników kosztów bezpośrednich. Nadwyżka bezpośrednia pozwala na uproszczoną ocenę ekonomicznej efektywności wytwarzania poszczególnych produktów rolniczych w zależności od wahania plonów, wydajności jednostkowej zwierząt, zmiany cen produktów i cen środków produkcji.

    Zgromadzone i przesyłane w raporcie dane mogą być punktem wyjścia do wykonywania kalkulacji, które pozwalają na określenie wysokości nadwyżki bezpośredniej na przyszłość. Dzięki temu umożliwiają dokonanie przez rolnika oceny poszczególnych działalności prowadzonych w jego gospodarstwie rolnym.© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk