Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Wzrost produkcji białka roślinnego w Polsce

Rząd przyjął program zwiększenia produkcji białka roślinnego. Jego celem jest zmniejszenie importu białka paszowego soi o ok. 50%.

Wzrost produkcji białka roślinnego w naszym kraju ma być osiągnięty dzięki zwiększeniu do 500 tys. hektarów powierzchni uprawy roślin strączkowych przy zachowaniu dotychczasowych dopłat do tej produkcji.

Ministerstwo Rolnictwa przyjmując program rozwoju upraw roślin strączkowych, chce ograniczenia stosowania śruty z soi genetycznie modyfikowanej przez częściowe jej zastępowanie rodzimymi źródłami białka roślinnego. Zamierza ponadto zaproponować modelowy system rynkowej produkcji i obrotu nasionami roślin strączkowych w Polsce. Oznacza to zmniejszenie zależności naszego kraju od importu komponentów białkowych pasz oraz zwiększenie bezpieczeństwa paszowego, co jest niezwykle istotne w przypadku wystąpienia światowego kryzysu. Ostatecznie będzie można mówić o zwiększeniu bezpieczeństwa paszowego Polski.

Źródło: PAP
Warszawa, wrzesień 2011 r.


© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk