Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Współpracujemy z...
Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich 


Głównym Urzędem Statystycznym

oraz ośrodkami doradztwa rolniczego i wieloma innymi instytucjami.© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk