Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Ziemniak GMO trafi na polskie pola

Na początku marca 2010 roku pojawiła się informacja o decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej dopuszczenia do uprawy na terenie Wspólnoty genetycznie modyfikowanej odmiany ziemniaka. Jest to już druga roślina GMO na której uprawę zgodę wyraziła Bruksela. 12 lat temu autoryzację Komisji uzyskała kukurydza MON 810 wypuszczona na rynek przez Monsanto. Amflora, bo tak brzmi nazwa stworzonej przez firmę BASF odmiany, ma być wykorzystywana głównie do celów przemysłowych w sektorze skrobiowym, lub jako pasza dla zwierząt. Dostarczana w ziemniakach skrobia amyloplektynowa ma zastosowanie w branży papierniczej, włókienniczej i klejowej.

Mimo zapewnień o nieszkodliwości Amflory, obawy budzi jednak możliwość mieszania się ziemniaków GMO z uprawami konwencjonalnymi, a także perspektywa trafienia bulw na stoły konsumentów. Według ekologów ziemniak zawiera gen, który jest odporny na antybiotyki, a jego uprawa grozi uodpornieniem niektórych bakterii na leki np. przeciwko gruźlicy. Sprzeciw w sprawie dopuszczenia do uprawy ziemniaka Amflora wyraził Minister Rolnictwa Marek Sawicki. W wystosowanym liście do komisarza ds. Rolnictwa KE Daciana Ciolosa zaprotestował przeciwko podejmowaniu decyzji przez Komisję Europejską bez konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz pozbawieniu państw członkowskich możliwości przedstawienia ostatecznej opinii w tej sprawie.

Decyzja Komisji oznacza, że już wiosną genetycznie modyfikowane ziemniaki mogą znaleźć się na naszych polach. Polska nie może zakazać ich uprawy. Możliwe jest natomiast wprowadzenie klauzuli ochronnej, działanie takie jest jednak bardzo trudne. Nasz kraj musiałby przedstawić nowe dane naukowe mówiące o szkodliwości produktu dla zdrowia lub środowiska.


Źródło:
www.rp.pl

www.minrol.gov.pl

www.tvn24.pl

www.biolog.pl© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk