Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Wzrost światowego deficytu produkcji cukru

Według ostatnich szacunków ekspertów, światowy deficyt w produkcji cukru ulegnie pogłębieniu. W 2008/09 roku osiągnie on 9,66 mln ton, a w 2009/10 roku – 1,6 mln ton. W ubiegłym roku deficyt ten wyniósł 4-6 mln ton. Przyczyną pogłębienia deficytu będzie głównie spadek produkcji cukru w Indiach. Kraj ten zajmuje drugie na świecie miejsce (po Brazylii) pod względem produkcji cukru. Specjaliści oceniają, że areał uprawy trzciny cukrowej zmniejszył się, ponieważ rolnicy wybierają uprawę bardziej dochodowych roślin.

Źródło: Agra Europe 2009, nr 2348, s. M/7
www.cbr.edu.pl

W Polsce w roku gospodarczym 2008/2009, w porównaniu do poprzednich sezonów, produkcja cukru jest znacznie niższa, co stymuluje wzrost jego importu. W okresie styczń - maj 2009 roku do kraju sprowadzono 98,5 tys. ton cukru, prawie 3,8-krotnie więcej niż przed rokiem. Natomiast sprzedano za granicą zaledwie 63,5 tys. ton cukru wobec 153 tys. ton przed rokiem.

Źródło: opracowano na podstawie Biuletynu ARR, nr 8/2009© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk